Y Llunwyr ~ The Picturemakers


Exhibition Catalogue, Morlan, Aberystwyth, 18.5.11 – 29.6.11


Iwan Dafis Cerdyn post o baradwys (de Ffrainc 2). Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £230

Iwan Dafis Cerdyn post o baradwys (de Ffrainc 3). Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £230

Rosemary Fahimi Creigiau aur, môr arian: Gogledd Uist / Golden rocks, silver sea: North Uist. Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £225

Rosemary Fahimi Glanio’n medal: Gogledd Uist / Soft landing: North Uist. Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £225

Rosemary Fahimi Cynfasau i’r gwynt: Gogledd Uist / Sheets to the wind: North Uist. Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £225

Rosemary Fahimi Hafan diogel: Gogledd Uist / Safe haven: North Uist. Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £225

Maggie Goff Cychod / Boats. Acrylig ar bapur /acrylic on paper £90

Maggie Goff Cychod ysbrydol / Ghost boats. Olew ar gynfas /oil on canvas £135

Maggie Goff Moored. Olew ar gynfas /oil on canvas £130

Dilwyn Roberts Gwrychoedd dan olau’r lleuad / Hedges by moonlight. Cyfryngau cymysg / mixed media £195

Dilwyn Roberts Golau lleuad dros Borth / Moonlight over Borth. Cyfryngau cymysg / mixed media £300

Julia Harris Pysgod / Fishes. Dwfrlliw ar bapur /watercolour on paper £395

Julia Harris Tonnau / Waves. Dwfrlliw ar bapur /watercolour on paper £295

Julia Harris Morynnau / Breakers. Argraff / print £49.50

Julia Harris Marchog du / Black Knight. Argraff / print £49.50

Stephanie Mansell Peep show. Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £100

Stephanie Mansell Beic a wneir ar gyfer dau! / A bicycle made for two! Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £100

Stephanie Mansell Pa mor fawr ydi shrimp? / How big is a shrimp? Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £100

Stephanie Mansell Trochuad cyntaf / First dip. Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £100

Stephanie Mansell Rhai sy’n mynd I lawr i’r môr mewn llongau! / Those that go down to the sea in ships! Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £100

Stephanie Mansell Diwrnod stormus / Stormy day. Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £100

Karl Sylvester Talland Bay. Olew ar fwrdd /oil on board £190

Karl Sylvester West Cliff. Olew ar fwrdd /oil on board £250

Karl Sylvester Braslun afordirol I / Coastal study I. Olew ar fwrdd /oil on board £175

Karl Sylvester Braslun afordirol II / Coastal study II. Olew ar fwrdd /oil on board £175

Dot Thomas Tonnau / Waves. Pastel ar bapur /pastel on paper £85

Dot Thomas Cragen fôr toredig / Broken seashell. Pastel ar bapur /pastel on paper £65

Dot Thomas Y Borth / Borth. Pastel ar bapur /pastel on paper £75

Harry Thomas Tywynnau II / Dunes II. Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £75

Harry Thomas Ynyslas: ar ôl y storm / after the storm. Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £250

Harry Thomas Ynyslas: codiad haul, penllanw / sunrise, high tide. Acrylig ar gynfas /acrylic on canvas £250

Harry Thomas Y Borth, machlud haul yr Hydref / Borth, Autumn sunset. Acrylig ar fwrdd /acrylic on board £250

Shelley Upton Llwybyr afordiror / Coastal path. Olew ar gynfas /oil on canvas £300

Shelley Upton Sblash / Splash. Olew gynfas /oil on canvas £80

Shelley Upton Hwylio heibio I / Sailing by I. Cyfryngau cymysg / mixed media £175

Shelley Upton Hwylio heibio II / Sailing by II. Cyfryngau cymysg / mixed media £175


www.thepicturemakers.co.uk